Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ UYARISI


Bu web sitesinden üyelik oluşturarak veya oluşturmadan alışveriş yapmanız halinde paylaşılan isim, cinsiyet, iletişim gibi verileriniz kurumsal iletişim ve itibar yönetimi, sipariş yönetimi, etkinlik yönetimi, satış ağı yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, ana veri oluşturma, bilgi güvenliği, muhasebe ve finans, marka araştırması, finans ve muhasebe operasyonları süreçlerinde şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yönetilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaçla bağlı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. Bu aydınlatma metninde belirtilen kişisel verileriniz şirketimize ait www.kozaotomotiv.com internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda toplanmakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ilgili kişi olarak sizlerin açık rızasına bağlı olduğu durumlarda ise (kampanya içerikli sms ve e-posta gönderilmesi yoluyla ürün veya hizmetlerin pazarlaması süreçlerinin yürütülmesi için) kişisel verileriniz KVKK’ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaçlar için işlenmekte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen şartlar dahilinde şirketimizce gerçekleştirilemeyen ve uzmanlık gerektiren hususların yerine getirilmesi amacıyla hizmet, destek, danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlarla ve resmi mercilerin talepleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz tarafımızca veya talebiniz üzerine şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe göre yerine getirilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü ortaya çıktığı tarihi takip eden altı ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel veri sahibi olarak sizler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde info@kozaotomotiv.com mail adresine veya Ferhat Paşa Mah. 15. Sok. No:103 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.
TUR
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this